Disclaimer

Telecomhunter is een merkonafhankelijke aanbieder van professionele communicatie hardware. Telecomhunter verleent u hierbij toegang tot de website www.telecomhunter.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij Telecomhunter, diens leveranciers of bij de eigenaren van de productmerken.

De informatie op de website, met inbegrip van het productassortiment, is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Telecomhunter wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Telecomhunter behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Back to Top